Université Populaire d'Anderlecht

Université Populaire d'Anderlecht

Université Populaire d'Anderlecht

Université Populaire d'Anderlecht
 

Université Populaire d'Anderlecht

Université Populaire d'Anderlecht

Université Populaire d'Anderlecht

 

Université Populaire d'Anderlecht
Université Populaire d'Anderlecht

Université Populaire d'Anderlecht

Université Populaire d'Anderlecht

 

Université Populaire d'Anderlecht

Université Populaire d'Anderlecht

Université Populaire d'Anderlecht

 
Université Populaire d'Anderlecht
 
Université Populaire d'Anderlecht
 

Université Populaire d'Anderlecht

Volksuniversiteit Anderlecht

Proberen we ons een plek voor te stellen waar iedereen zonder onderscheid van leeftijd, oorsprong, opleidingsniveau of huidskleur in een wereld van actieve kennis kan duiken. Proberen we ons een plek voor te stellen waar die personen zowel acteur als auteur en ontvanger van die kennis kunnen zijn… Een plek waar elkeen al dan niet opnieuw ‘op de schoolbanken’ plaatsneemt naargelang zijn eigen belangstellingsgebieden… Een plek waar zichzelf overstijgen en responsabilisering de rode draad vormen…

Proberen we ons die plek voor te stellen waar mensen elkaar ontmoeten, scheppen, innoveren, kennis opdoen, in debat gaan, zich ontwikkelen… Proberen we ons een Volksuniversiteit voor te stellen waar studenten van 8 tot 90 jaar bij elkaar zitten tijdens en conferentie, aan tafel in de sociale mensa, op een informaticacursus, tijdens een stage rond kunst en sport, op de set van een kortspeelfilm of op een culturele uitstap tijdens dewelke iedere student optreedt als toeristische gids, fotograaf, verslaggever, specialist in gotische bouwstijl enz.
Welnu, die plek bestaat echt en heet de Volksuniversiteit Anderlecht! Er nemen nu al meer dan 80 personen aan deel in de verschillende geledingen.

Volksuniversiteit Anderlecht
Rue du Chimiste 34-36
B 1070 Anderlech

T +32 2 539 00 01
facebook


-----------------------------------------
Initiation informatique &
Atelier créatif multimédia

Nel Van Slijpe
T +32 2 539 00 01
nvslijpe@euclides.irisnet.beUniversité populaire
Cours d'informatique

----------------------------------------
Français langue étrangère

Babou Sanchez

T+32 2 539 00 01
bsanchez@euclides.irisnet.be
Université populaire
Cours de Français

-------------------------------------
Ateliers de remédiation
scolaire & Stages


Soumaya Mettioui

T +32 2 539 00 01
smettioui@euclides.irisnet.be

Université populaire
Remediation Scolaire
& Stages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheikundigestraat 34 - 36 B-1070 Anderlecht T 02 529 00 00 info@euclides.irisnet.be